Hàm khung kim loại

Hàm khung kim loại là một loại hàm khung tháo lắp với thành phần chủ yếu là bằng khung kim loại cao cấp áp dụng cho những bệnh nhân mất răng riêng lẻ, các răng còn chắc.

Nha khoa Hiện Đại sẽ tư vấn cho các khách hàng của mình để sử dụng sự trợ giúp của răng giả tại Gia Lai và hàm khung kim loại khi: cần khôi phục hàm răng cho người cao tuổi hoặc mất từ 3 răng trở lên hoặc mất răng toàn hàm.